תנאים ותנאים

הסכםבין משתמשים למשתמשים 

וחדשות 102 אתר חדשות 102 מורכב מדפי אינטרנט שונים המופעלים על ידי חדשות 102.

אתר חדשות 102 מוצע לך בתנאי לקבלתך ללא שינוי בתנאים, בתנאים ובהודעות הכלולות בזאת. . השימוש שלך באתר חדשות 102 מהווה את הסכמתך לכל התנאים, התנאים וההודעות הללו.

שינוי תנאי שימוש אלה

חדשות 102 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים, התנאים וההודעות לפיהן מוצע אתר חדשות 102, כולל אך לא מוגבל לחיובים הקשורים לשימוש באתר חדשות 102.

קישוריםצד שלישי

לאתריאתר חדשות 102 עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים (“אתרים מקושרים”). האתרים המקושרים אינם בשליטת חדשות 102 וחדשות 102 אינה אחראית לתוכן של אתר מקושר כלשהו, ​​כולל ללא הגבלה כל קישור הכלול באתר מקושר, או כל שינוי או עדכון באתר מקושר. חדשות 102 אינה אחראית לשידורי רשת או לכל צורת העברה אחרת המתקבלת מאתר מקושר כלשהו. חדשות 102 מספקת לך קישורים אלה רק לשם נוחות, והכללת קישור כלשהו אינה מרמזת על אישור מצד חדשות 102 לאתר או כל קשר עם מפעיליו.

אין שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימושך באתר חדשות 102, אתה מתחייב בפני חדשות 102 כי לא תשתמש באתר חדשות 102 לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאים, תנאים והודעות אלה. אינך רשאי להשתמש באתר חדשות 102 בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להכביד יתר על המידה, או לפגוע באתר חדשות 102 או להפריע לשימוש של כל גורם אחר והנאתו באתר חדשות 102. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך בכוונה או הניתנים באמצעות אתרי חדשות 102.

שימוש בשירותי תקשורת

אתר חדשות 102 עשוי להכיל שירותי לוח מודעות, אזורי צ’אט, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות שנה ו / או מתקני הודעות או תקשורת אחרים שנועדו לאפשר לך לתקשר עם הציבור הרחב. או עם קבוצה (יחד, “שירותי תקשורת”), אתה מסכים להשתמש בשירותי התקשורת רק כדי לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות וחומרים המתאימים וקשורים לשירות התקשורת המסוים. לדוגמא, ולא כמגבלה, אתה מסכים כי בעת שימוש בשירות תקשורת לא תעשה:

להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר בדרך אחרת את הזכויות החוקיות (כגון זכויות פרטיות ופרסום) של אחרים. .

לפרסם, לפרסם, להעלות, להפיץ או להפיץ כל נושא, שם, חומר או מידע בלתי הולם, משמיץ, מכפיש, מפר, מגונה, מגונה או בלתי חוקי.

העלה קבצים המכילים תוכנה או חומר אחר המוגן בחוקי הקניין הרוחני (או בזכויות פרטיות הפרסום) אלא אם כן אתה הבעלים או השליטה בזכויות לכך או שקיבלת את כל ההסכמים הדרושים.

העלה קבצים המכילים וירוסים, קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכנה דומים אחרים העלולים לפגוע בתפעול מחשב אחר.

לפרסם או להציע למכור או לקנות כל טובין או שירותים לכל מטרה עסקית, אלא אם כן שירות תקשורת כזה מאפשר במיוחד הודעות כאלה.

ערוך או העבר סקרים, תחרויות, תוכניות פירמידה או מכתבי שרשרת.

לא ניתן להפיץ באופן חוקי כל קובץ שפורסם על ידי משתמש אחר בשירות תקשורת שאתה מכיר, או שכדאי לך לדעת.

לטעות או למחוק כל ייחוס מחבר, הודעות משפטיות או הודעות תקינות אחרות או ייעודים או תוויות קנייניות של מקור או מקור התוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שמועלה.

להגביל או למנוע כל משתמש אחר להשתמש וליהנות משירותי התקשורת.

הפר כל קוד התנהגות או הנחיות אחרות העשויות להיות חלות על כל שירות תקשורת מסוים.

קצור או אוסף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דוא”ל, ללא הסכמתם.

הפר את כל החוקים והתקנות החלים.

לחדשות 102 אין חובה לפקח על שירותי התקשורת. עם זאת, חדשות 102 שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומרים שהועלו לשירות תקשורת ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. חדשות 102 שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את גישתך לשירותי התקשורת או כל אלה בכל עת וללא הודעה מכל סיבה שהיא.

חדשות 102 שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע במידת הצורך בכדי לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר מידע או חומרים כלשהם, כולם או חלקם, בכתובת שיקול הדעת הבלעדי של חדשות 102.102חדשות 102 שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע במידת הצורך בכדי לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר מידע או חומרים כלשהם, כולם או חלקם, בכתובת שיקול הדעת הבלעדי של חדשות 102.

יש להיזהר תמיד בעת מתן מידע מזהה אישי אודותיך או ילדיך בכל שירות תקשורת כלשהו. חדשות 102 אינה שולטת או תומכת בתוכן, בהודעות או במידע שנמצא בשירות תקשורת כלשהו, ​​ולכן חדשות 102 מתנערות באופן ספציפי מכל אחריות ביחס לשירותי התקשורת וכל פעולה הנובעת מהשתתפותך בשירות תקשורת כלשהו. מנהלים ומארחים אינם מורשים לדוברות חדשות 102, ודעותיהם אינן משקפות בהכרח את אלה של חדשות 102.

חומרים שהועלו לשירות תקשורת עשויים להיות כפופים למגבלות שפורסמו בשימוש, רבייה ו / או הפצה. אתה אחראי לעמידה במגבלות כאלה אם אתה מוריד את החומרים.

חומרים המסופקים102 או שמפורסמים בכל חדשות 102 אתר האינטרנט

לחדשותחדשות 102 אינו תובע בעלות על החומרים שאתה מספק לחדשות 102 (כולל משוב והצעות) או מפרסם, מעלה, מגיש או מגיש לכל אתר חדשות 102 או משויך אליו. שירותים (ביחד “הגשות”). עם זאת, על ידי פרסום, העלאה, הזנה, מסירה או הגשת ההגשה שלך אתה מעניק לחדשות 102, לחברות המסונפות לה ולרשישי המשנה הנדרשים הרשאה להשתמש בהגשתך בקשר להפעלת עסקיהם באינטרנט, כולל, ללא הגבלה, את הזכויות להעתיק: , להפיץ, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לערוך, לתרגם ולעצב מחדש את ההגשה שלך; ולפרסם את שמך בקשר להגשתך.

לא ישולם פיצוי בגין השימוש בהגשתך, כמפורט כאן. חדשות 102 אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בכל הגשה שתמסור, והיא רשאית להסיר כל הגשה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של חדשות 102.

על ידי פרסום, העלאה, הזנה, אספקה ​​או הגשת הגשתך אתה מתחייב ומייצג כי בבעלותך או בשליטה אחרת בכל הזכויות להגשתך כמתואר בסעיף זה כולל, ללא הגבלה, את כל הזכויות הדרושות לך לספק, לפרסם, להעלות, להזין או להגיש את ההגשות.

כתב ויתור על אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים או זמינים דרך החדשות 102 אתר האינטרנט עשוי לכלול אי דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות. שינויים מתווספים באופן תקופתי למידע המופיע כאן. חדשות 102 ו / או הספקים שלה עשויים לבצע שיפורים ו / או שינויים באתר האינטרנט של חדשות 102 בכל עת. ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר האינטרנט החדשות 102 לא אמור להישען על החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות או פיננסיות, ואתה צריך להתייעץ עם מקצוען מתאים לקבלת ייעוץ ספציפי המותאם למצבך.

חדשות 102 ו / או הספקים שלה אינם מייצגים הצגה בנוגע להתאמה, לאמינות, לזמינות, לזמינות ולדיוק המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הקשורים באתר זה. בהיקף המקסימלי המותר על פי החוק החל, כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הקשורים הללו מסופקים “כפי שהם” ללא אחריות או תנאי מסוג כלשהו. NEWS 102 ו / או הספקים שלה מתנערים מכל אחריות ותנאים ביחס למידע זה, תוכנה, מוצרים, שירותים וגרפיקה קשורה, כולל כל האחריות המשתמעת או תנאים של סחירות, תקינה ואחריות לאחריות.

להיקף המקסימלי המותר בחוק החל, בשום מקרה, חדשות 102 ו / או הספקים שלו יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, פוניטיבי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או נזק כלשהו, ​​כולל פגיעות שנמצאות בסכום כולל, , נתונים או רווחים, הנובעים מאף דרך או בכל דרך הקשורה לשימוש או לביצועים של אתר האינטרנט של חדשות 102, עם העיכוב או אי היכולת להשתמש באתר האינטרנט של חדשות 102 או שירותים קשורים, אספקת שירותים או כישלונם לספק, או למידע כלשהו, ​​תוכנה, מוצרים, שירותים וגרפיקה קשורה המתקבלת דרך אתר האינטרנט של חדשות 102, או אחרת הנובעים מהשימוש באתר האינטרנט של חדשות 102, אם הם מבוססים על חוזה, נזיקין, רשלנות, רלוונטיות או רמה אחרת אם חדשות 102 או כל אחד מהספקים שלו קיבלו המלצה על אפשרות הנזק. מכיוון שמדינות מסוימות / שיפוטים אינם מאפשרים את החרגה או הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, המגבלה הנ”ל עשויה שלא לחול עליך. אם אתה לא מרוצה מכל חלק מהאתרים החדשים 102, או עם תנאי שימוש אלה, הסעד הבלעדי והבלעדי שלך הוא להפסיק להשתמש באתר האינטרנט החדש 102.

הגבלת סיום / גישה

חדשות 102 שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את גישתך לאתר חדשות 102 ולשירותים הנלווים או לכל חלק מהם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. כללי במידה המרבית המותרת על פי החוק, הסכם זה כפוף לחוקי מדינת וושינגטון, ארה”ב ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקומם של בתי משפט במחוז סן מטאו, קליפורניה, ארה”ב בכל המחלוקות הנובעות או הנוגעים לשימוש באתר חדשות 102. השימוש באתר חדשות 102 אינו מורשה בכל תחום שיפוט שאינו נותן תוקף לכל הוראות תקנון זה, לרבות ללא הגבלה פסקה זו. אתה מסכים כי לא מתקיימים יחסי מיזם משותף, שותפות, עבודה או סוכנות בינך לבין חדשות 102 כתוצאה מהסכם זה או משימוש באתר חדשות 102. ביצועו של חדשות 102 להסכם זה כפוף לחוקים ולהליך משפטי קיימים, ואין בדברים הכלולים בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של חדשות 102 להיענות לבקשות ממשלתיות, בתי משפט ואכיפת חוק או דרישות הנוגעות לשימושך באתר חדשות 102 או מידע שנמסר או נאסף על ידי חדשות 102 ביחס לשימוש כזה. אם נקבע כי חלק כלשהו בהסכם זה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה על פי החוק החל, לרבות, אך לא מוגבל, הצהרות אחריות ומגבלות האחריות המפורטות לעיל, הרי שההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כמוחלפת על ידי הוראה תקפה ואכיפה. המתאים ביותר לכוונת ההוראה המקורית ויתרת ההסכם תמשיך בתוקף. אלא אם כן צוין אחרת במסמך זה, הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין המשתמש לחדשות 102 ביחס לאתר חדשות 102 והוא גובר על כל התקשורת וההצעות הקודמות או בעת ובעונה אחת, בין אם אלקטרוניות, בעל פה או בכתב, בין המשתמש לחדשות 102 עם בכבוד לאתר חדשות 102. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה הניתנת בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מינהליים המבוססים על הסכם זה או קשורים אליו באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים עסקיים אחרים ורישומים שנוצרו ונשמרו במקור ב טופס מודפס. המשאלה המפורשת לצדדים היא שהסכם זה וכל המסמכים הנלווים יערכו באנגלית.

הודעות על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים:

כל התוכן של אתר חדשות 102 הוא: זכויות יוצרים 2019 על ידי חדשות 102 ו / או ספקיה. כל הזכויות שמורות.

סמלים

מסחרייםשמותיהן של חברות ומוצרים ממשיים המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם.

חברות הדוגמה, ארגונים, מוצרים, אנשים ואירועים המתוארים כאן הם פיקטיביים. אין שום קשר עם חברה, ארגון, מוצר, אדם או אירוע אמור להיות או להסיק.

כל הזכויות שלא ניתנו במפורש בזאת שמורות.

הודעות ופרוצדורהיוצרים על

לביצוע תביעות בגין הפרת זכויותפי כותרת 17, קוד ארצות הברית, סעיף 512 (ג) (2), יש לשלוח הודעות על הפרת זכויות יוצרים על פי חוק זכויות היוצרים של ארצות הברית לגורם המיועד של נותן השירות. כל הבירורים שאינם רלוונטיים להליך הבא לא יקבלו תשובה. ראה הודעה ונוהל להגשת תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים