קרב גרסאות: האם המדינה ויתרה על קיזוז כספי טרור?

עוֹלָם

מנתונים של משרד האוצר ורשות המסים שהגיעו לידי “ישראל היום” מכוח חוק חופש המידע, עולה השאלה אם מדינת ישראל ויתרה על קיזוז כספי טרור מהרשות הפלשתינית בגובה 150 מיליון שקלים, במסגרת ההלוואה שנתן שר הביטחון גנץ לרשות בסך 500 מיליון שקלים.               

לראשונה אנו חושפים שתי טבלאות שנמסרו מכוח חוק חופש המידע על ידי רשות המסים ומשרד האוצר, שבהן מופיעים הסכומים המדויקים של כספי הטרור שקוזזו על ידי מדינת ישראל מגביית המסים של הרשות הפלשתינית. הנתונים התקבלו בעזרת ח”כ אבי דיכטר ומכון מבט לתקשורת הפלשתינית. במשרד הביטחון טוענים כי אמנם “המתמטיקה מסתדרת”, אך לדבריהם, “הטענה אינה נכונה”.

ממשלת ישראל מסרבת עד לרגע זה למסור את המידע על פרטי ההלוואה שנתן שר הביטחון גנץ לרשות הפלשתינית, בגובה חצי מיליארד שקל, בחודש אוגוסט האחרון לאחר שנועד עם אבו מאזן. במענה לעתירה לבג”ץ נמסר בשם ראש הממשלה ובשם משרד האוצר כי ההלוואה שניתנה אינה ממקור כספי הטרור שמדינת ישראל מקפיאה לרש”פ, אלא היא הקדמת כספים על חשבון המסים שמדינת ישראל גובה בשביל הרש”פ (מסי יבוא, מע”מ, בלו דלק וכו’). נוסף על כך, בתשובתה לבג”ץ הבהירה המדינה כי אינה יכולה לחשוף את פרטי ההלוואה.

חוק הקיזוז נחקק בשנת 2018 לאחר שעבר ברוב גדול בכנסת. החוק קובע מנגנון להטלת סנקציה כספית על הרש”פ בגין התמריצים והתגמולים שהיא משלמת למחבלים כלואים, למחבלים משוחררים, למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים. על פי החוק, בתום כל שנה מגיש שר הביטחון לקבינט המדיני־ביטחוני דו”ח שבו הוא מפרט את סך הכספים ששילמה הרש”פ למחבלים בזיקה לטרור בשנה החולפת. עם אישור הדו”ח בקבינט, מקוזז הסכום שנקבע מכספי המסים שישראל גובה בשביל הרש”פ ב־12 תשלומים שווים.

בטבלה הראשונה שנמסרה על ידי פרקליטות המדינה בשם רשות המסים, מוצג סכום כספי הטרור שקוזזו על ידי מדינת ישראל בשנת 2019. בשנה זו קוזז מכספי המסים של הרש”פ בכל חודש סכום של 50,800,567.75 שקל. כלומר, בדצמבר 2020 החל קיזוז של 50,800,567.75 עד לדצמבר 2021.

בסוף חודש יוני, לאחר הקמת ממשלת בנט, הקבינט החליט לקזז 597,709,860 מיליון שקל ביחס לכספי הטרור ששילמה הרש”פ בשנת 2020. הקיזוז על פי הטבלאות נעשה בתשלום של 49,809,155 למשך 12 חודשים. לאור העובדה כי הקיזוז ביחס לשנת 2019 נמשך מדצמבר 2020 עד דצמבר 2021, והקיזוז לשנת 2020 החל ביוני 2021, נוצר מצב של שני קיזוזים למשך כמה חודשים – החל מחודש יולי בסוף שנת 2021 ועד לסוף שנת 2021.

הסימוכין באתר משרד האוצר הפלשתיני,

בטבלה השנייה, שנמסרה על ידי משרד האוצר, מצויינים כל נתוני המסים שגובה מדינת ישראל עבור הרש”פ. כמו כן, מופיעה עמודה של הוצאות שהרש”פ חייבת לשלם לישראל – דוגמת שימוש בשירותי ביוב, חשמל בתי חולים, וכן טור שמוגדר כ”אחר”, שבו מגולמים באופן מדויק ומוצלב בטבלה של רשות המסים הכספים שמקוזזים לרש”פ בגין כספי הטרור. על פי טבלה זו, בחודשים יולי עד נובמבר נעשה קיזוז כפול בסך 100,609,721 שקל – סך הקיזוזים שהזכרנו קודם בסך 50,800,567.75 מיליון שקל ביחס לשנת 2019, ושל 49,809,155 מיליון שקל ביחס לשנת 2020.

הסכומים החריגים

כזכור, בחודש אוגוסט גנץ הודיע על מתן הלוואה לרש”פ בסך חצי מיליארד שקל. על פי טבלת האוצר, בחודש אוגוסט 2021 בטור שמציין בהתאמה לטבלה של רשות המסים את קיזוז כספי הטרור מופיע סכום חריג – מינוס 299,390,279. באותו חודש כאמור היה צריך להיות קיזוז כפול של 100,609,721 מיליון שקל, כפי שמראה הטבלה בחודש יולי וכן בחודשים הבאים – ספטמבר, אוקטובר ונובמבר.

אך מהמספרים שמסתדרים באופן מופתי עולה החשד כי ממשלת ישראל ויתרה בחודש אוגוסט 2021 על 100 מיליון שקל של הקיזוז הכפול של כספי הטרור, והוסיפה הלוואה של 300 מיליון שקל לרשות, ובסך הכל – 400 מיליון שקל פעימה ראשונה של ההלוואה לרש”פ. ההוכחה: חישוב של 299,390,279 ועוד סכום הקיזוז המקורי שהיה אמור להופיע בסך 100,609,721 מוליד תוצאה של 400 מיליון שקל.

לא מוסרים את המסמכים. גנץ, צילום: אורן בן חקון

דבר דומה נעשה בחודש דצמבר 2021. על פי הטבלה היה אמור להופיע קיזוז בסך 49,809,155 שקל, אך למרבה הפלא הופיע בטבלת האוצר מינוס 50,190,844. חישוב של שני הסכומים יחד מביא לתוצאה מדהימה נוספת של 100 מיליון שקל. כך שלמעשה על פי נתוני האוצר, מסתמן שגם בחודש דצמבר ממשלת ישראל ויתרה על כספי הקיזוז בסך כ־50 מיליון שקל, והוסיפה הלוואה של 50 מיליון שקל, כלומר בסך הכל 100 מיליון שקל הלוואה שנייה לרש”פ.

סימוכין נוספים לשתי הפעימות של ההלוואה ניתן למצוא בדו”חות התקציבים שפורסמו באתר של משרד האוצר הפלשתיני. הדו”חות זהים במדויק. בכוכבית מתחת לדו”ח הפלשתיני נרשם כי בחודש ספטמבר 2021 התקבלו מישראל 500 מיליון שקל – 400 מיליון הם מכספי סילוק מהחודשים הקודמים (הוכחה לפעימה הראשונה), ו־100 מיליון שקל כתשלום מקדמה (פעימה שנייה).

נוסף על כך, הרש”פ מדווחת לאחר ההלוואה על מינוס 299.4 מיליון שקל בשורה של קיזוז כספי הטרור, בדומה לטבלה של האוצר בחודש אוגוסט.

בניגוד לאמור, גורמים במשרד האוצר טוענים כי כל הכסף נמצא בקופת המדינה – ושאין מדובר בוויתור על כספי הקיזוז. לדבריהם, מדובר במקדמה בלבד שניתנה לרשות הפלשתינית על חשבון גביית המסים הרגילה שמדינת ישראל עושה עבורם, וזה שהמספרים בטבלאות מסתדרים לא מעיד על מסקנה אחרת בנושא. עוד הם אומרים כי 1.76 מיליארד שקל נמצאים בקופה, ושנכון למועד זה נותרו עוד שתי הקפאות עבור שנת 2020 – כלומר, כספי הטרור נמצאים בחשבון האוצר ולא ניתנו לרשות במסגרת ההלוואה.

“מסתירים מעיני הציבור”. ח”כ דיכטר, צילום: אורן בן חקון

ביחס לבקשת “ישראל היום” להסביר את העובדה שהמספרים הולמים את טענתנו – גורמים באוצר השיבו כי אינם יכולים לפרט על המספרים בשל העובדה שבג”ץ תומך בתשובתם וטוען ששאר המידע חסוי.

יודגש כי ביחס ל־350 המיליון הנוספים, הטבלאות אינן יכולות להוכיח את המקור התקציבי של הכסף. לדברי ח”כ דיכטר, האוצר מסרב למסור מסמך של המקור התקציבי, כי לדבריו ההלוואה כן ניתנה מכספי ההקפאה של הטרור שקוזזו במהלך השנים. לדברי דיכטר, אין תקציב מדינה בחודש אוגוסט 2021 כך שזהו המקור התקציבי היחיד שאינו מפוקח על ידי הכנסת, שאפשר להשתמש בו ולקחת ממנו.

כאשר הצגנו את הנתונים למשרד הביטחון, גורמים במשרד הודו כי המתמטיקה מסתדרת אך זה שהסכומים מופיעים באותה עמודה בטבלת אקסל שהאוצר שלח, אינו מעיד על כך שוויתרו על קיזוז כספי טרור וכי הטענה לא נכונה. לצד זאת, באוצר ובמשרד הביטחון מסרבים לבקשתנו להראות מסמכים כסימוכין לעובדות שההלוואה ניתנה רק על בסיס גביית תשלומי מסים עתידיים של הרש”פ, וכן סירבו להפריך את החישוב המדויק של המספרים על פי הטבלאות ביחס ל־150 מיליון השקלים שהיו צריכים להופיע כקיזוז כספי טרור.

“סיפור בלהות”

ח”כ דיכטר: “היום נחשפו המאמצים של ממשלת ישראל הנוכחית להסתיר מעיני הציבור את העובדה שחצי מיליארד שקל הועברו לרשות הפלשתינית כדי שזו תוכל להמשיך ולשלם משכורות למחבלים שרצחו ישראלים ונמצאים בכלא הישראלי או בקבר הפלשתיני. הראש מסרב לקלוט ששרים בכירים, בידיעת רה”מ בנט והחליפי לפיד, מעבירים לרש”פ מאות מיליוני שקלים רק כדי שתהיה לה יכולת להמשיך ולהתקיים במקביל לתשלום משכורות לרוצחי ישראלים. המספרים מספרים את הסיפור – ולצערנו זה סיפור בלהות. את הפשע הזה יש לחקור בוועדת חקירה או בלהב 433”.

מלשכת שר הביטחון נמסר: “הנתונים, המספרים והמקורות המוצגים אינם נכונים ומשקפים חוסר הבנה של תהליך הקדמת התשלומים שנעשה לרש”פ. בהתאם להחלטת הממשלה, מקוזזים מדי חודש כלל הסכומים המשולמים על ידי הרשות לאסירים ולבני משפחותיהם. ללא כל קשר ובנפרד – נעשתה הקדמת העברת גבייה של כספי מסים שישראל גובה עבור הרשות הפלשתינית, ומעבירה להם בהתאם להסכמים. אין כל קשר בין הדברים, וכל ניסיון להציג זאת באופן הזה, חוטא לאמת”.

ממשרד האוצר נמסר: “באשר לשאלה בדבר ויתור על הקפאות כספים, יובהר כי מאז כניסתו לתוקף של חוק ההקפאה לא ויתרה ממשלת ישראל על ביצוע הקפאות”.

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

Leave a Reply

Your email address will not be published.