עסקת ענן ישראלית: חברת אנודות רוכשת את פילאוס

הסיפורים הטובים ביותר

לכלכליסט נודע ששווי העסקה מוערך במיליוני דולרים בודדים. הפתרון המשולב של שתי החברות הישראליות יאפשר לעסקים לנהל את עלויות משאבי הענן שלהם

Leave a Reply

Your email address will not be published.