סוכנות הדירוג Fitch מביעה אמון בכלכלה הישראלית עם דירוג A+

עֵסֶק

בהתייחסות למסגרת הפיסקאלית, החברה צופה שיעור גירעון נמוך של 0.8% בשנת 2022 – זאת כתוצאה מצמיחה יוצאת דופן בהכנסות המדינה, וטווח גירעון של 2-3% מהתוצר בשנים 2023-2024, בקנה אחד עם מדינות המדורגות A.

חברת הדירוג צופה כי תירשם הורדה ניכרת בנטל החוב, כאשר החברה סבורה כי יחס החוב לתוצר יעמוד על 63.9% בסוף השנה, לעומת 68.8% אשתקד. האמור בזכות צמיחה נומינלית גבוהה, ריבית ריאלית שלילית וגירעונות נמוכים. חברת הדירוג צופה שהחוב לתוצר ירד לשיעור של כ-61% עד שנת 2024.

החברה צופה שתקציב המדינה לא יעבור לפני הרבעון השני של שנת 2023 ועל כן מדינת ישראל תפעל במנגנון של תקציב המשכי המגביל את היקף ההוצאה החודשית המותרת על-ידי הממשלה. החברה רואה סיכון באי הקמת ממשלה לאחר הבחירות, מה שעלול להוביל לסבב בחירות נוסף ועיכוב בהעברת התקציב.

החברה מציינת בהודעתה את הסיכונים הביטחוניים כגורם המכביד על דירוג האשראי. יחד עם זאת, הכלכלה הישראלית הפגינה חוסן בפני אירועים גיאו-פוליטיים.

החברה מסבירה כי שיפור בדירוג האשראי ייתכן במקרה שמגמת הפחתת יחס החוב לתוצר תימשך לאורך זמן בשילוב קביעת מדיניות פיסקאלית נבונה, וירידה בסיכוני היציבות פוליטית והסיכונים הביטחוניים. לחילופין, אם תירשם עלייה מתמשכת ביחס החוב לתוצר, או אם יתממשו סיכונים ביטחוניים או פוליטיים, עם השפעה כלכלית חמורה וארוכת טווח, תיתכן פעולת דירוג שלילית.

דירוגה הנוכחי של מדינת ישראל על-ידי חברות הדירוג הבינלאומיות:S&P AA- יציב, פיץ’ A+ יציב, מודי’ס A1 חיובי.

Leave a Reply

Your email address will not be published.