מחיר החלב מגיע לשיא, המחלבות מתחמשות

עֵסֶק

מחיר החלב הגולמי צפוי להגיע ביולי הקרוב לשיא של 2.4 שקל לליטר. שר האוצר ימצא את עצמו בקרב נוסף מול המחלבות הגדולות על מחיר מוצרי החלב המפוקחים

הקרב על החלב עולה מדרגה, ובסופו הצרכן עלול להפסיד משמעותית. נוכח סירובם של שר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות עודד פורר לאשר את המלצת ועדת המחירים להעלות את מחירי מוצרי החלב שתחת צו הפיקוח על המחירים, ועל רקע הצפי לזינוק חד נוסף במחיר החלב הגולמי בעוד שבועיים — תנובה שוקלת לעתור לבג”ץ בדרישה לחייב את השרים לנמק את התנגדותם.

לצורך כך חברת המזון הגדולה בישראל, השולטת בשוק החלב, שכרה כבר את שירותיו של עו”ד צביקה אגמון. תנובה כבר נקטה צעד דומה לפני ארבע שנים נגד שר האוצר דאז משה כחלון, ובג”ץ אכן אילץ אותו לחתום על עדכון צו הפיקוח על המחירים. ככל הנראה, גם הפעם תוגש עתירה אם השרים לא יאמצו את המלצת ועדת המחירים או לא יגיעו להסכם עם המחלבות והרפתנים. הכוונה לעתור לבג”ץ נרשמת במקביל לחידוש המשא ומתן של משרד החקלאות עם הרפתנים, ככל הנראה מתוך הערכה שגם מגעים אלו לא יבשילו לכדי הסכם.

אם תנובה תגיש את העתירה, נראה כי המדינה תתקשה להגן על עמדת ליברמן ופורר, המבוססת על רצונם להמנע מהעלאות מחירים בשוק המזון מחשש לביקורת ציבורית חריפה בתקופה שבה הנטל על הציבור גם ככה גבוה, ואינה נשענת על טיעונים ענייניים.

תנובה נערכת לאפשרות הזו שבועיים לפני עדכון נוסף במחיר המטרה, שצפוי על פי הערכות בשוק החלב לעלות בתחילת יולי ב־28-25 אגורות לליטר. מדובר בהתייקרות שיא, שלא נרשמה עד כה וצפויה להזניק מחיר ליטר חלב מ־2.15 שקלים ל־2.4 שקלים. הזינוק נובע מהתייקרות תערובות המזון לבהמות בעקבות הלחימה באוקראינה.

מאז העדכון האחרון של מחירי מוצרי החלב שבפיקוח לצרכן זינק מחיר המטרה ב־17 אגורות לליטר, המשקפים עלייה של 8.6%. מדובר בתוספת עלות שנתית בגובה של כרבע מיליארד שקל למחלבות, הקונות כ־1.5 מיליארד ליטר חלב גולמי בשנה מהרפתנים. הזינוק הצפוי במחיר המטרה בעוד שבועיים, ללא עדכון צו המחירים לצרכן, יעצים את הנזק למחלבות בעוד כ־375 מיליון שקל בשנה.

העלייה המתמשכת במחיר המטרה (מחיר החלב הגולמי שהמחלבות קונות מהרפתנים) הובילה בנובמבר החולף את מחלבת טרה, שבבעלות החברה המרכזית (קוקה־קולה ישראל), לפנות לוועדת המחירים בדרישה לייקר ב־9.2% את מוצרי החלב שתחת צו הפיקוח על המחירים. במכתב ששלחה לוועדה נכתב: “זה למעלה משנתיים לא עודכנו מחירי מוצרי החלב המפוקחים, על אף שינויים משמעותיים בתשומות. טרה מבקשת כי הוועדה תתכנס ותעדכן את מחירי מוצרי החלב המפוקחים”.

ועדת המחירים, המורכבת מנציגי האוצר והחקלאות, הגיעה להחלטה שיש להעלות את המחיר, אך לא היתה תמימות דעים בין חבריה בנוגע לשיעור העלייה. על רקע זה התקיים בפברואר שימוע, אלא שגם לאחר השימוע חברי הוועדה נותרו חלוקים ביניהם. בהתאם לחוק הפיקוח, כאשר לא מתקבלת בוועדת המחירים החלטה ברוב דעות, המלצת הוועדה תהיה על המחיר הנמוך מבין הדעות. בעקבות כך בחרה הוועדה בסוף חודש מרץ להמליץ לשרים לעדכן את מחירי מוצרי החלב בשיעור של 6.49%, כעדכון ראשון במסגרת אישור מנגנון העדכון האוטומטי.

ההערכות היו אז כי המלצת הוועדה תאיץ את המגעים שמנהלים משרדי האוצר והחקלאות עם המחלבות הגדולות והרפתנים בניסיון להגיע להסכם, שלפיו הרפתנים יספגו חלק מעליית מחיר החלב הגולמי והמחלבות יישאו ביתרת הסכום, כדי להימנע מהעלאת מחירים לצרכן.

בשלב הראשון עסקו המגעים במתווה שלפיו הרפתנים יפחיתו את מחיר המטרה ב־2 אגורות ויקפיאו אותו למשך שנה תמורת הארכת ההסכם הענפי, המבטיח את המשך התכנון שאותו מאיים האוצר להפסיק. המו”מ לא הבשיל. אם הצדדים לא יגיעו להבנות ותנובה תגיש עתירה אחרי עדכון המחיר ביולי, תעמוד דרישתה על העלאת מחיר של כ־12%.

מתנובה נמסר בתגובה: “החברה שכרה את שירותי משרד אגמון וטרם קיבלה החלטה בנושא”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.