ירידה חדה נוספת באבטלה: פחות מ-3% מובטלים

עֵסֶק

במקביל מפרמת למ”ס גם את נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר במשק, הנתונים מתייחסים לחודש פברואר 2022 ומשקפים ירידה מזערית (של 10 שקלים לחודש) מנתוני ינואר 2022.

חודש פברואר 2022 – על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים):

• השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,052 שקל, כמעט ללא שינוי לעומת פברואר 2021 (12,062 שקל).

• השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,048 שקל, ירידה של 3.5% לעומת פברואר 2021 (11,444 שקל).

• מספר משרות השכיר היה 3.833 מיליון, עלייה של 16.3% לעומת פברואר 2021 (3.296 מיליון) וכמעט ללא שינוי לעומת ינואר 2022 (3.831 מיליון).

הסיבה לירידה לירידה של 3.5% בשכר המנוכה כוח קנייה, בהשוואה לנתוני פברואר 2021, מוסברת בעיקר על ידי שני גורמים: הראשון הוא חזרתם של מאות אלפי ישראלים למעגל העבודה, רובם למשרות המזכות בשכר חודשי נמוך יותר וכן על ידי העלייה בשיעור האינפלציה במהלך השנה האחרונה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.