יו”ר ההסתדרות ללפיד: אתה מוכרח להציל את מעונות היום

עֵסֶק

בר-דוד מוסיף כי “כבר עתה ידוע כי לפחות כ-60 מעונות יום ציבוריים ייסגרו בשל המחסור החריף במחנכות לגיל הרך. למרות פניות, מחאות ומאבקים מצד הארגונים, לא הוסדרו נושאים קריטיים כגון שיפור מעמדן, שכרן ותנאי עבודתן של המטפלות, וכן התאמת סל התשומות למציאות החיים המשתנה.

באוקטובר האחרון שוב נאלצו הארגונים לצאת למאבק, שבעקבותיו סוכם כי תכונס ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר וזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה לביצוע בדיקת בסיס של התעריף המפוקח. בשבוע שעבר, בהפתעה גמורה, נודע לנו כי ועדת המחירים עתידה להמליץ על העלאה זעומה של תעריף מעונות היום והשתת ההעלאה דווקא על ההורים, שכבר היום משלמים שכר לימוד גבוה שמכביד על משפחות צעירות”.

“אני פונה אליך בבקשה דחופה זו להתערבותך האישית והמיידית לפתרון המשבר”, מסיים יו”ר ההסתדרות את מכתבו לראש הממשלה, ומתריע כי “במצב העניינים הנוכחי יתקשו הארגונים להבטיח את פתיחת שנת הלימודים הקרובה כסדרה”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.