הצעת חוק בכנסת: איסור פרסום זמני של מתקפות סייבר

טֶכנוֹלוֹגִיָה

יו”ר הועדה לביטחון הפנים ח”כ מירב בן ארי (יש עתיד) הגישה הצעת חוק האוסרת פרסום זמני של מתקפות סייבר. הצעת החוק קובעת, כי אדם לא יפרסם אודות מתקפת סייבר מעת התרחשותה של המתקפה ועד חלוף 30 ימים מעת שליחת הדיווח הראשוני.

בדברי ההסבר להצעה נאמר כי “בשנים האחרונות חלה אינפלציה דרמטית בתקיפות סייבר ברחבי העולם ובישראל בפרט, בין היתר בשל דיגיטציה מואצת בחסות הקורונה, עבודה מרחוק – הגדלת הפגיעות של חברות, הקריפטו כאמצעי תשלום, מתקפות סייבר שונות על ישראל, לרבות התקפות סייבר של גורמים אסלאמיים, וכיוצא באלו”. 

לדברי המציעה, “אירועי סייבר מונעים משתי מוטיבציות עיקריות: אירוע תודעתי שמטרתו לייצר כאוס והד תקשורתי, או אירוע שמטרתו כופר כסף. התוקפים משתמשים בדרך כלל באחד משלושת מנופי הלחץ: הצפנת קבצים של מערכות מידע וסחיטה לשם השבתם, גניבת מידע וסחיטה כנגד איום פרסום המידע ברבים על מנת לגרור צעדים משפטיים אזרחיים או רגולטוריים ופגיעה במוניטין, ופרסום המידע ברבים על מנת ליצור כאוס ותחושת אי בטחון”.

עוד נאמר בדברי ההסבר כי כלי האיום המרכזי של יוזמי אירועי הסייבר הוא התקשורת. ללא פרסומים תקשורתיים, התוקפים אינם מצליחים ליצור את אפקט הכאוס ולגרום לאיום ממשי. 

“על מנת לסכל את האמצעי המרכזי הזה, הצעת החוק מציעה להסדיר את אופן הטיפול במתקפות סייבר כנגד ארגונים ואת מנגנון הדיווח והפרסום אודותיהן. זאת, בין היתר, באמצעות קביעת איסור פרסום זמני אודות מתקפת סייבר”.

ההצעה קובעת מנגנונים הכוללים פנייה לבית משפט שלום, כאשר ישנו צורך להרחיב את משך הזמן שבו הפרסום אסור. כמו כן, מוצע להטיל עונשי מאסר על הפרת חוק זה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.