האינפלציה בישראל 4.4% אחרי שמדד יוני עלה ב-0.4%

עֵסֶק

למרות היציאה ההדרגתית של המשקיעים משוק הנדל”ן, מי שקיווה לירידה במחירי הדיור התבדה. אמנם יש האטה בעלייה, אך מחיאי הדירות עדיין מטפסים.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2022 – מאי 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.4% ובכך השלימו עלייה של 15.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אפריל 2021 – מאי 2021).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אפריל 2022 – מאי 2022 לעומת החודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: תל-אביב 1.9%, ירושלים 1.6%, צפון 1.4%, חיפה 1.3%, דרום 1.2% ומרכז 1.1%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אפריל 2022 – מאי 2022, לעומת אפריל 2021 – מאי 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (19.5%), תל אביב (15.3%), ירושלים (14.6%), חיפה (14.4%), דרום (14.2%) וצפון (12.8%).

Leave a Reply

Your email address will not be published.