דוח השכר במגזר הציבורי: מדינת ישראל מנציחה את האפליה המגדרית

עֵסֶק

הדו”ח מגלה כי הפערים בשכר בין נשים לגברים ממשיכים להיות גבוהים. לפי הדו”ח על אף עליה במספר המשרות לנשים, ועליה ברובד עבודה נוספת בשנים האחרונות, לא חל שינוי משמעותי בפער השכר המגדרי והוא ירד בכ0.7% בלבד בחמשת השנים האחרונות כך שהפער עומד על כ35%. במספרים: השכר הממוצע של גברים מסתכם בכ-21 אלף שקל ברוטו בחודש בעוד של נשים מסתכם בכ-13 אלף שקל ברוטו בחודש.

עוד עולה מהדו”ח כי נשים מאיישות כ30% בלבד ממשרות בעלי התפקידים ומקבלי השכר הגבוה.

למעשה יש כאן מצב מוזר לפיו חברות גדולות במשק מחויבות לפרסם את נתוני השכר שלהן, כדי שהציבור יוכל לתגמל או להעניש אותם בגין אפליה מגדרית בשכר, אך דווקא מדינת ישראל עצמה, שמספקת שירותים שאין להם תחליף בשוק הפרטי, מתגלה כמי שבתחומה מתנהלת אפליה קשה.

הממונה על השכר והסכמי עבודה, קובי בר נתן: “בשנים האחרונות חתמנו על מגוון הסכמים חדשניים, אשר תרמו לשיפור הפריון במגזר הציבורי. בנוסף, משבר הקורונה אפשר לבחון כלי גמישות ניהולית חדשים בגופים הציבוריים. את הכלים האלו שכוללים, בין היתר, ניוד עובדים ושינוי הגדרות משרה – הטמענו בעסקת החבילה שנחתמה בשנת 2021 בכדי להתאים את המגזר הציבורי לשוק העבודה החדש”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.